Chúng tôi đang tuyển sinh khối mầm non. Ba mẹ có thể tìm hiểu thêm tại đây nhé.

Ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển này và ngôn ngữ mà trẻ được dạy có thể tác động đáng kể đến việc học tập và trạng thái hạnh phúc – sức khỏe tổng thể của trẻ. Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giáo dục mầm non ngày càng được công nhận. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc dạy trẻ bằng tiếng mẹ đẻ mang lại rất nhiều lợi ích. Khi trẻ em được dạy bằng một ngôn ngữ quen thuộc, chúng có nhiều khả năng phát triển thái độ tích cực đối với việc học và có lòng tự trọng cao hơn. Điều này có thể dẫn đến kết quả học tập tốt hơn và cải thiện sức khỏe ( năng lực) xã hội và cảm xúc.

Ngoài ra, khi trẻ được dạy bằng tiếng mẹ đẻ, trẻ có khả năng ghi nhớ thông tin cao hơn, điều này có thể giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tập sau này của trẻ. Hơn nữa, sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giáo dục mầm non còn có thể giúp bảo tồn và phát huy văn hóa, truyền thống địa phương. Nó có thể giúp trẻ em hiểu và trân trọng di sản văn hóa và bản sắc của mình, điều này đặc biệt quan trọng trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Ngoài ra, nó có thể đóng vai trò là cầu nối cho trẻ em đang học nhiều ngôn ngữ cùng một lúc, giúp chúng kết nối với các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau một cách đầy ý nghĩa.

Người ta thường lập luận rằng dạy trẻ bằng tiếng mẹ đẻ có thể trì hoãn việc học các ngôn ngữ bổ sung, chẳng hạn như tiếng Anh. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này không chính xác. Trên thực tế, dạy trẻ bằng tiếng mẹ đẻ có thể giúp trẻ học tiếng Anh hiệu quả hơn. Khi trẻ có nền tảng vững chắc về tiếng mẹ đẻ, trẻ có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc và ngữ pháp của ngôn ngữ đó. Điều này có thể làm cho việc học một ngôn ngữ mới, chẳng hạn như tiếng Anh, trở nên dễ dàng hơn đối với trẻ .

Nhập mô tả ảnh tại đây

Ngoài ra, khi trẻ được dạy bằng tiếng mẹ đẻ, chúng có nhiều khả năng phát triển thái độ tích cực hơn đối với việc học ngôn ngữ, điều này có thể khuyến khích chúng tiếp tục học nhiều ngôn ngữ mới. Vì vậy, giáo dục trẻ bằng tiếng mẹ đẻ không phải là trở ngại cho việc học tiếng Anh; đúng hơn, nó có thể là một chiến lược có lợi hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ tổng thể của các em. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc ép học sinh học bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ có thể gây ra những tác động tiêu cực về mặt tâm lý đối với các em. Những học sinh bị buộc phải học bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình có thể cảm thấy lo lắng, lòng tự trọng thấp và cảm giác mất kết nối với văn hóa và bản sắc của mình. Điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến thành công học tập và hạnh phúc tổng thể của chúng .

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những học sinh được giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ có mức độ động lực và sự tham gia học tập cao hơn vì các em có thể hiểu và kết nối với tài liệu hiệu quả hơn. Ví dụ, một nghiên cứu do UNESCO thực hiện cho thấy những học sinh được dạy bằng tiếng mẹ đẻ có thành tích học tập cao hơn, phát triển nhận thức được cải thiện và hòa nhập xã hội tốt hơn những học sinh không dạy bằng tiếng mẹ đẻ. Nhìn chung, những phát hiện này cho thấy rằng giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ rất quan trọng không chỉ cho sự thành công trong học tập mà còn cho sức khỏe tâm lý của học sinh sau này.

Tóm lại, sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giáo dục mầm non mang lại rất nhiều lợi ích. Nó thúc đẩy sự phát triển nhận thức, xã hội và cảm xúc của trẻ em, bảo tồn và phát huy văn hóa và truyền thống địa phương, đồng thời giúp trẻ học nhiều ngôn ngữ hiệu quả hơn. Giáo dục trẻ em bằng tiếng mẹ đẻ có thể tác động đáng kể đến thành công trong học tập và sức khỏe tâm lý của trẻ, khiến đây trở thành một chiến lược thiết yếu để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, các nhà giáo dục và hoạch định chính sách cần nhận ra giá trị của giáo dục dựa trên tiếng mẹ đẻ và hỗ trợ việc thực hiện giáo dục này trong giáo dục mầm non.

02363630686